انصاری: برنامه ام این است که در استقلال بمانم

Posted by

ترموستات ایران توسط کدام کشورها تامین می شود؟

مهاجم استقلال گفت: «بازی‌ها چند هفته دیگر ادامه داشت پرسپولیس را می‌گرفتیم. هرچه پرسپولیس امتیاز جمع کرد در روزهای بد استقلال بود.»

ترموستات ایران توسط کدام کشورها تامین می شود؟