بی خبری مسئولان محیط زیست از درد و رنج ساکنان مجاور هامون

Posted by

تروریست ها کدام فرمانده سپاه را در سیستان و بلوچستان شهید کردند؟

به قول ساکنان روستاهای اطراف هامون تاکنون هیچ یک از مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست یا دولتی‌ها به محل سکونت آنها که در نزدیکی تالاب خشک شده هامون قرار دارد، پا نگذاشته‌اند و از درد و رنج ساکنان این مناطق خبر ندارند.

تروریست ها کدام فرمانده سپاه را در سیستان و بلوچستان شهید کردند؟