هشدارهای نوروزی رئیس سازمان مدیریت بحران

Posted by

ترکیب ایران برابر قطر اعلام شد

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از آمادگی این سازمان در ایام نوروز خبر داد و از مردم خواست که از استقرار در حریم رودخانه‌ها خودداری کنند.

ترکیب ایران برابر قطر اعلام شد