فرمانده اروپایی داعشی با 400 نفر به اروپا بازگشت

Posted by

ترکیه در پی جذب مدافع بارسلونا

منابع امنیتی ایتالیا می‌گویند یکی از فرماندهان اروپایی داعش که با شلیک موشک به سمت زندانیان داعش برای خود شهرتی کسب کرده بود، با 400 نفر از نیروهای مورد اعتمادش از سوریه راهی وطن خود یعنی کوزوو شده است. سازمان‌های امنیتی اروپا از ورود داعشی‌ها به این قاره با استفاده از هجوم پناهجویان، نگران‌اند.

ترکیه در پی جذب مدافع بارسلونا