افراد تنها بیش از دیگران در معرض ابتلا به بیماری هستند

Posted by

تزریقی که به مرگ ختم شد

براساس بررسی های انجام شده که در مجله Health Psychology تنهایی به شدت بر ذهن بیمار تاثیر گذار است و افرادی که تنها می مانند یا حس تنهایی دارند بیشتر از دیگران در معرض ابتلا به بیماریها هستند

یک گروه تحقیقاتی در آمریکا 159 نفر از 18 تا 55 سال را انتخاب کردند. به این افراد ویروس سرماخوردگی تزریق شد و آنها را به مدت 5 روز در قرنطینه نگهداری کردند. طی این مدت دانشمندان وضعیت جسمی و روحی آنها را تحت نظر قرار دادند.

در نتیجه این مشاهدات دانشمندان پی بردند که احتمال بیماری یک فرد به تنها بودن و یا تنها نبودن وی بستگی دارد. اما در عین حال علائم شدید تر بیماری در افرادی که احساس تنهایی می کنند بیشتر از کسانی می باشد که این احساس را ندارند.
منبع: اسپوتنیک

تزریقی که به مرگ ختم شد