کانادا تحریم ها علیه سوریه را تشدید کرد

Posted by

تساوی نفت تهران برابر فولاد خوزستان

دولت کانادا با متهم کردن دولت سوریه به حمله شیمیایی در خان شیخون در استان ادلب، تحریم‌های تازه‌ای علیه این کشور وضع کرد.

تساوی نفت تهران برابر فولاد خوزستان