رتبه علمی تنها راه انتخاب و جذب معلم نیست

Posted by

تشریح جزئیات جشنواره مولفه های موثر بر سلامت از زبان معاون وزیر بهداشت

معاون سابق آموزشی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در هر آزمون استخدامی بی عدالتی وجود دارد، تاکید کرد: رتبه علمی تنها راه انتخاب و جذب معلم نیست. در آموزش و پرورش گزینش‌های اخلاقی، حرفه ای و تربیتی وجود دارد که آن‌ها باعث پالایش نیروهایی می‌شود که در آزمون کتبی توانمندی‌ها خود را به اجرا گذاشته اند و از طرفی تعداد نیروهایی که در این مسیر از طریق سهمیه وارد می‌شوند خیلی کم هستند.

تشریح جزئیات جشنواره مولفه های موثر بر سلامت از زبان معاون وزیر بهداشت