زیارتنامه امام رضا (ع) +متن و ترجمه

Posted by

تشویق بازیگر سرشناس آبادانی

یکی از مهمترین فعالیت‌هایی که دوستداران اهل بیت(ع) و امامان معصوم (ع) می‌توانند انجام دهند، زیارت این بزرگواران در زمان حیات و همچنین زیارت حرم مطهر آن ها پس از دوران حیاتشان است.

تشویق بازیگر سرشناس آبادانی