مهم ترین برنامه‌ «جمنا» مشخص شد

Posted by

تشکر کاپیتان پرسپولیس از علی کریمی/ درخواست از هواداران برای بازی با الریان

شهباز حسن‌پور بیگلری با اشاره به برنامه‌های اقتصادی جبهه مردمی گفت: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی محور برنامه‌های این جبهه خواهد بود.

تشکر کاپیتان پرسپولیس از علی کریمی/ درخواست از هواداران برای بازی با الریان