رقابت بانک‌ها با خودروسازان بر سر نرخ سود

Posted by

تشکیل سازمان گردشگری با شرط درآمدزایی/ به عائله شهرداری اضافه نمی شود

در شرایطی خودروسازان براساس طرح‌های فروش و همچنین افزایش سود مشارکت و انصراف طی سال گذشته بخشی از نقدینگی موردنیاز تولید را تامین کردند که هنوز اظهارنظری در مورد تداوم این طرح‌ها در سال جدید از سوی تولیدکنندگان عنوان نشده است.

تشکیل سازمان گردشگری با شرط درآمدزایی/ به عائله شهرداری اضافه نمی شود