استعفا و عذرخواهی وزیر ژاپنی مقابل رسانه‌ها

Posted by

تشکیل گروه تروریستی جدید در سوریه با دلارهای عربستان

وزیر بازسازی ژاپن درباره اظهارات جنجالی خود درباره سونامی سال ۲۰۱۱ از مقام خود استعفا کرد و به نشانه عذرخواهی مقابل خبرنگاران تعظیم کرد.

تشکیل گروه تروریستی جدید در سوریه با دلارهای عربستان