داعش مسئولیت عملیات تروریستی امروز روسیه را برعهده گرفت

Posted by

تصادف زنجیره ای 60 خودرو در محورخراسان رضوی به نیشابور

در درگیری‌ها عناصر تروریستی با نظامیان روس، 6 نفر از تروریست‌ها کشته شدند و در عین حال 6 نفر از نظامیان روسیه نیز بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست دادند و چندین نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند..

تصادف زنجیره ای 60 خودرو در محورخراسان رضوی به نیشابور