شاخص کیفیت زندگی در ایران بهبود یافت

Posted by

تصادف پراید با اتوبوس در خط BRT

بیشترین عامل موثر بر بهبود رتبه ایران در کیفیت زندگی سه شاخص قدرت خرید، قیمت مصرف کننده و نسبت قیمت دارایی به درآمد (هرچه پایین تر بهتر) است.بر اساس گزارش «شاخص کیفیت زندگی در جهان در سال 2016 میلادی» که وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی منتشر کرده، رتبه شاخص کیفیت زندگی در ایران 49 در میان 61 کشور جهان است.شاخص کیفیت زندگی مقوله ای میان رشته ای، پیچیده و چند بعدی و مرتبط با جنبه های ذهنی و عینی است که تعاریف و مفاهیم متعددی از آن ارایه شده است.کیفیت زندگی در برگیرنده ابعاد روانی است که شاخص هایی همچون رضایت، شادمانی و امنیت را در بر می گیرد و آن را رضایت اجتماعی نیز می نامند.بالاترین شاخص کیفیت زندگی در میان 61کشور جهان متعلق به کشور دانمارک با 201.53 و کمترین در کشور ویتنام با 31.48 است.همچنین 10 کشور برتر جهان شامل، دانمارک، سوییس، استرالیا، نیوزیلند، آلمان، اتریش، هلند،اسپانیا، فنلاند و امریکا است.کشورهای برزیل، چین، پاکستان، سنگاپور، مصر ،روسیه، اوکراین، اندونزی، فیلیپین، مالزی، تایلند و ویتنام پایین تر از ایران به لحاظ کیفیت زندگی قرار دارند.شاخص های کیفیت زندگی شامل شاخص های قدرت خرید مردم، ایمنی، مراقبت های بهداشتی، قیمت مصرف کننده، نسبت قیمت دارایی به درآمد، زمان ترافیک شهری، آلودگی و آب و هوا است.شاخص های یاد شده به نوعی با یکدیگر مرتبط هستند .به عنوان مثال شاخص زمان ترافیک شهری که اشاره به مدت زمان سپری شده در رفت و آمدهای درون شهری دارد با شاخص آلودگی در ارتباط است.سنگینی ترافیک در سطح معابر شهری موجب افزایش آلودگی های محیطی می شود و به این طریق کیفیت زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد.شاخص قیمت مصرف کننده با نرخ تورم سنجیده می شود. این شاخص بر روی شاخص قدرت خرید مردم تاثیر دارد.افزایش نرخ تورم پس از هدفمندی یارانه ها در کشور رخ داد که موجب کاهش قدرت خرید مردم شد.شاخص قیمت مصرف کننده در سال های 2015 تا 2016 از 44.53 به 38.21 و شاخص زمان ترافیک شهری از 47.44 به 49.17 افزایش یافته که در نهایت موجب افزایش شاخص آلودگی از 82.28 به 83.65 شده است.شاخص مراقبت های بهداشتی در فاصله دو سال یاد شده، از 50.12 به 50.13 (اندکی بهبود)رسیده است.بر اساس این گزارش،بین چهار کشور ایران، مصر، چین و مقدونیه ایران با 31 رتبه بیشترین میزان پیشرفت را در میان این کشورها داشته است.همچنین بیشترین میزان پسرفت در شاخص کیفیت زندگی در سال های یاد شده در کشور قطر با 21 رتبه تنزل بوده است. شاخص کیفیت زندگی در کشورهای سنگاپور، امارات متحده عربی و عربستان بین 19تا 14رتبه تنزل یافته است.

تصادف پراید با اتوبوس در خط BRT