تیراندازی در یکی از بیمارستان‌های برلین

Posted by

تصادف یک کشتی جنگی روس با یک کشتی باری

رسانه‌های آلمان از وقوع تیراندازی در یکی از بیمارستان‌های شهر برلین خبر دادند.

تصادف یک کشتی جنگی روس با یک کشتی باری