استراتژی اصلاح‌طلبان، انسجام تصنعی اصولگرایان را بهم ریخت

Posted by

تصاویر زیبا از دنیای طبیعت‎

اميد پورعزيز- روزنامه بهار
اصولگرایان که مدت‌ها با آب و تاب اخبار مربوط به تشکل پرحرف و حدیث شان یعنی جمنا را در بوق کرنا می‌کردند و با تزریق هیجانات کاذب و ایجاد تعلیق بازار انتخاباتی شان را داغ کرده بودند، به یکباره با استراتژی انتخاباتی جدیدی از سوی اصلاح طلبان و اعتدالیون مواجه شدند که هنوز هم در شوک ناشی از آن به سر می‌برد. استراتژی‌ای که از یک سو به روحانی ختم می‌شود و در سوی دیگر از لایه‌های پوششی هوشمندانه ای در سطح کاندیداها برخوردار است. برگ برنده ایی که اصلاح طلبان در روز آخر ثبت نام رو کردند عملا بسیاری از استراتژی‌های خلاقانه‌  اصولگرایان را بی اثر کرد. به نحوی که برخی از آنها قادر نبودند استیصال خود را از این قضیه مخفی نموده و با واژه‌های نام آشنایی همچون فتنه جدید و غیره به اصلاح‌طلبان تاختند. حتی نیامدن یکی از تخریب چی‌های حرفه یی تیم جمنا در عرصه‌ انتخابات، عملا بحران این گروه عریض و طویل را حادتر نیز نمود.

روحانی و جهانگیری عملا شخصیت‌های مکمل هم هستند، لذا تسری دادن این همکاری سازنده به سطح رقابت‌های انتخاباتی و علی الخصوص مناظره‌ها، عملا تا حدود زیادی خواب‌های منتقدان تا بن دندان مسلح جمنا منتفی شد. همچنین علاوه بر روحانی و جهانگیری سه کاندیدای دیگر منتسب به این طیف یعنی محمد هاشمی، محسن رهامی و مصطفی کواکبیان نیز چه در صورت رد و یا تأیید صلاحیت، می‌توانند برای اصلاح طلبان مفید واقع شوند. رد صلاحیت آن‌ها عملا هم نقش ضربه گیر داشته و موضع روحانی و جهانگیری را مستحکم‌تر می‌کند، و تأیید صلاحیت هرکدام از آن‌ها نیز می‌تواند تقسیم مسئولیت متوازن و هماهنگی را با مدیریت مجمع عالی اصلاح طلبان به‌همراه داشته باشد و استراتژی انتخاباتی اصلاح طلبان را غنا بخشد. این حد از درایت و هماهنگی در جریان اصلاحی-اعتدالی عملا تمرکز جبهه اصولگرایان را بهم ریخته است. در کنار همه اینها اگر ساز مخالف و حتی متضاد برخی اصولگرایان مستقل را نیز در نظر بگیریم و حتی نگرانی‌هایی مبنی بر حمایت آنها از روحانی به جای نامزد جمنا را نیز مفروض داریم، عملا بحران در پایگاه جمنا دوچندان می‌شود. حتی یکی از معضلات اصلی نامزدهای جمنا در جلب نظر حامیان سنتی اصولگرایان یعنی روحانیت و بازار می‌باشد. جمنا علی رغم غنای روابطش با طیف امنیتی-نظامی حکومت چندان در جلب نظر پایگاه‌های سنتی بازار و روحانیت قم موفق عمل نکرده است. هرچند بعید به نظر می‌رسد که این پایگاه‌های سنتی به‌صورت منسجم و علنی به حمایت از روحانی بپردازند، ولی به احتمال زیاد برخی چهره‌های این دسته‌جات ممکن است به صورت انفرادی از روحانی حمایت نمایند.

وقتی تمامی این معادلات را در کنار هم قرار می‌دهیم و با احتساب اینکه این روزها عملا سطح اقبال عمومی به برنامه‌های صداوسیما کاهش یافته است، شانس جناح اصولگرا در جذب آرای شناور جامعه بسیار اندک می‌شود. امید اصلی این طیف که عمدتا به مناظره‌های تلویزیونی و مواضع احتمالی شان در آنجا می‌باشد با رویکرد جدید اصلاح طلبان عملا تا حد زیادی در موضع ضعف قرار می‌گیرند. این روزها احتمالا تیم فکری و استراتژیست‌های جمنا مجددا همه معادلات جدید را بروی میز کارشان ریخته و درصدد گذر از بحران فعلی می‌باشند. هرچند ابزار قانونی آن‌ها برای پشت سر گذاشتن بسیاری از این دست‌اندازهای پیش آمده بسیار محدود بوده و عاری از قابلیت خروج از بحران است.آنها در واقع مهم‌ترین برگ برنده شان مبنی بر تخریب دولت روحانی و تکیه بیش از حد بر مشکلات موجود را زودتر از موعد خرج کرده و عملا این حربه تکراری شده است و لااقل آن قابلیت که قادر باشد آن‌ها از بحران نجات دهد را ندارد و شاید این روزها بیش از هرچیز نیازمند تغییر استراتژی و اتخاذ شیوه‌های محیرالعقول‌تری می‌باشند.

تصاویر زیبا از دنیای طبیعت‎