محل اختفای سرکرده داعش مشخص شد

Posted by

تصمیم جدید اتحادیه کشتی برای امتیاز دهی

رسانه های عراقی به نقل از عبدالامیر رشید یارالله فرمانده عملیات «نینوا ما می آییم» خبر دادند که ابوبکر بغدادی خلیفه خودخوانده داعش در مرزهای سوریه پنهان شده است.

تصمیم جدید اتحادیه کشتی برای امتیاز دهی