حسینی: باید در آسیا صعود کنیم و به قهرمانی فکر می‌کنیم

Posted by

تصمیم قطعی عربستان برای عرضه سهام آرامکو

باید در آسیا صعود کنیم و به قهرمانی فکر می‌کنیم. خوشحالیم که قهرمانی مقتدرانه لیگ را هم به کسانی هدیه می‌کنیم که در همه حال ما را حمایت کردند. باید به اهداف بزرگ هم برسیم.

تصمیم قطعی عربستان برای عرضه سهام آرامکو