راهکار پاپ برای حل اختلاف آمریکا و کره‌شمالی

Posted by

تصمیم نهایی جهانگیری برای حضور در انتخابات

رهبر کاتولیک های جهان، میانجی‌گری کشور ثالث میان آمریکا و کره شمالی را خواستار شد.

تصمیم نهایی جهانگیری برای حضور در انتخابات