جلیلی و بذرپاش برای اجماع ثبت نام نکردند/ آغاز تبلیغات بعد از تعیین صلاحیت کاندیداها

Posted by

تظاهرات مخالفان ترامپ در روز مالیات

عضو شاخص جمنا (جبهه مردمی نیروی انقلاب اسلامی) با بیان اینکه سعید جلیلی و مهرداد بذرپاش در راستای رسیدن به وحدت و اجماع در انتخابات ثبت نام نکردند، از تعیین چارچوبهای تبلیغات کاندیداهای جمنا خبر داد و گفت: تبلیغات کاندیداهای جمنا بعد از تعیین صلاحیت کاندیداها آغاز می شود.

تظاهرات مخالفان ترامپ در روز مالیات