سلاح سری مرگبار آمریکا برای مقابله با کره شمالی+فیلم

Posted by

تعجب روحانی از صحبت های جهانگیری

نیروی دریایی آمریکا مدعی شد که دارای سلاح سری مرگباری در اختیار دارد که می تواند در جنگ با کره شمالی پیروزی را تحقق بخشد.

تعجب روحانی از صحبت های جهانگیری