دستور مقام معظم رهبری برای نجات بالگردهای هوانیروز

Posted by

تعطیلی مدارس برخی از شهرستان ها

فرمانده هوانیروز ارتش گفت: حضرت آقا همیشه تاکید خاصی بر اهمیت هوانیروز داشته اند و به مساله بالگردها و بال ثابت‌های هوانیروز به عنوان یکی از موضوعات مهم اشاره کردند که بخشی از آنها عملیاتی و بخشی دیگر زمینگیر است.

تعطیلی مدارس برخی از شهرستان ها