افزایش تنش کره‌شمالی و آمریکا

Posted by

تعویض این دو بازیکن، سناریوی تکراری دیدارهای استقلال

با روی‌کار آمدن دونالد ترامپ تنش بین کره‌شمالی و آمریکا روند صعودی داشته و گویا آمریکا مصمم است تا پرونده کره‌شمالی را به هر طریقی حتی با حمله نظامی حل کند.

تعویض این دو بازیکن، سناریوی تکراری دیدارهای استقلال