سکوت پلیس در برابر ادعای متهم پرونده بنیتا

Posted by

تعیین تکلیف توزیع مواد مخدر رقیق از سوی دولت در صحن مجلس/ حذف اعدام از برخی جرائم و انقطاع رابطه معتادان با قاچاقچیان با توزیع دولتی مواد مخدر

من برای پلیس همه ماجرا را تعریف کردم. یک بار خودم به کلانتری رفتم، یک‌ بار هم از طریق دوستم موضوع را به آن ها اطلاع دادم. من هر کاری کردم تا این بچه آسیب نبیند.

تعیین تکلیف توزیع مواد مخدر رقیق از سوی دولت در صحن مجلس/ حذف اعدام از برخی جرائم و انقطاع رابطه معتادان با قاچاقچیان با توزیع دولتی مواد مخدر