طاهری: حاشیه‌ها در شان پرسپولیس نیست

Posted by

تغییر بزرگ در لیست استقلال

سرپرست باشگاه پرسپولیس با بیان اینکه مهمترین کار دو سال گذشته اتحادی بود که قهرمانی را به ارمغان آورد گفت: بی حرمت شدن هریک از ما، درحکم بی حرمتی به همه است.

تغییر بزرگ در لیست استقلال