رانش زمین در چین 23 کشته برجای گذاشت

Posted by

تغییر روند انتخاب شهردار تهران و انصراف یکی ازنامزدها

رانش زمین در جنوب غربی چین 23 کشته و دو مفقود بر جا گذاشت.

تغییر روند انتخاب شهردار تهران و انصراف یکی ازنامزدها