همایشی به نام پدر به کام پسر / عکس

Posted by

تفاوت‌های حیرت‌انگیز فرزندان اول، وسط و آخر

یاران مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی همایشی تحت عنوان دیدبان اعتدال «یادواره تبیین راه و اندیشه های آیت اله هاشمی» برگزار می کنند، اما با توجه به کاندیداتوری محسن هاشمی در انتخابات شورای شهر تهران و حضور چهره های سیاسی در آن، این همایش شائبه انتخاباتی دارد.

تفاوت‌های حیرت‌انگیز فرزندان اول، وسط و آخر