افسردگی را نخورید

Posted by

تفاوت‌ها و شباهت‌های تیم ملی ایران و صربستان از زبان کولاکوویچ

آسپارتام یک شیرین کننده مصنوعی است که در نوشابه های گازدار رژیمی، ژلاتین، و حتی برخی سریال های صبحانه یافت می شود و با افسردگی پیوند مستقیم دارد.

تفاوت‌ها و شباهت‌های تیم ملی ایران و صربستان از زبان کولاکوویچ