اخبار زنگنه از ادامه مذاکره با شرکت مرسک

Posted by

تقاضای کار و وام علت مراجعات مردمی به شخصیت های سیاسی

وزیر نفت از ادامه مذاکره با شرکت دانمارکی مرسک جهت توسعه لایه نفتی پارس جنوبی و تغییر کارفرمای این میدان خبر داد.

تقاضای کار و وام علت مراجعات مردمی به شخصیت های سیاسی