برنج خارجی به جمع گرانی ها پیوست

Posted by

تلاش آمریکا برای آزادی دو شهروند ایرانی آمریکایی

اگرچه مسئولان امر از عرضه کافی کالاهای اساسی به ویژه برنج سخن به میان می آورند اما بازار حرف دیگری برای گفتن دارد.

تلاش آمریکا برای آزادی دو شهروند ایرانی آمریکایی