یک تیم ایرانی حریف احتمالی استقلال در ارمنستان

Posted by

تلعفر مقر موقت خلافت خودخوانده داعش

این احتمال وجود دارد دو تیم استقلال و پارس جنوبى نیز در ارمنستان دیدار دوستانه اى را برگزار کنند.

تلعفر مقر موقت خلافت خودخوانده داعش