خلعتبری قراردادش را با گسترش فولاد فسخ کرد

Posted by

تماس تلفنی ظریف و لاوروف در مورد سوریه

هافبک تیم گسترش فولاد از این تیم جدا شد. خلعتبری بعد از محسن حمیدی دومین بازیکنی است که از گسترش فولاد جدا شده است.

تماس تلفنی ظریف و لاوروف در مورد سوریه