شرایط معافیت موقت و دائم پزشکی

Posted by

تماس شبانه با منصوریان/ پیشخوان ورزشی

مشمولانی که دچار بیماری، نقص عضو و یا اختلال روانی غیر قابل درمان هستند و به طور دائم، قادر به انجام خدمت دوره ضرورت در امور رزمی یا غیر رزمی نیستند، معاف دائم پزشکی می شوند.

تماس شبانه با منصوریان/ پیشخوان ورزشی