سفر سخت حریف استقلال به ازبکستان

Posted by

تماشای «بی سایه» با طعم اعتراض کارگردان

تیم التعاون که به مانند دیگر تیم های عربستانی هواپیمای اختصاصی ندارد، ابتدا به سمت امارات و سپس از آنجا به سمت تاشکند پرواز خواهد کرد.
تیم التعاون پس از استخر، برای صرف شام به هتل و از آنجا به فرودگاه می رود تا به امارات برود.آنها فردا صبح از امارات به سوی تاشکند پرواز خواهند کرد.

تماشای «بی سایه» با طعم اعتراض کارگردان