فهرست اقلام دارویی ممنوع اعلام شد

Posted by

تمجید سایت world archery از زهرا نعمتی

برخی کشورها قوانین خاصی در حوزه دارویی دارند که بر این اساس برخی داروهای مجاز در ایران جزو اقلام دارویی ممنوعه از سوی این کشورها منظور شده و شامل جریمه و جزای کیفری می‌شود.در همین راستا با توجه به برقراری مجدد پروازهای مستقیم بین ایران و گرجستان، گمرک ایران فهرست اقلام دارویی ممنوع مشمول جریمه‌های سنگین و حبس طولانی مدت از سوی کشور گرجستان را اعلام کرده است.گمرک ایران همچنین بر لزوم رعایت قوانین و مقررات کشور مذکور و توجه به عواقب همراه داشتن این داروها جهت آشنایی مسافران خطوط هوایی تاکید کرده است. بر اساس این گزارش، فهرست اقلام دارویی ممنوع در کشور گرجستان به شرح زیر است: ردیف نام دارو ۱ استامینوفن کدیین (مخدر) ۲ CLORDIAZPOXIDE (روانگردان) ۳ DIPHEZEPAM (مخدر) ۴ CLONEZEPAM (مخدر) ۵ COLDAX (حاوی سودوافدرین) ۶ BENCICAL (حاوی سودوافدرین) ۷ SUDAFED (حاوی سودوافدرین) ۸ COLD STOP (حاوی سودوافدرین) ۹ DOL ۱۰۰ T (حاوی ترامادول) ۱۰ RAY DOL ۱۰۰ (حاوی ترامادول) ۱۱ A-FERIN (حاوی کدیین) ۱۲ SUDA COLD (حاوی سودوافدرین

تمجید سایت world archery از زهرا نعمتی