شهریه های سنگین ثبت نام در آموزشگاه های راهنمایی و رانندگی

Posted by

تمدید اعتبارهای آرم های طرح ترافیک 95 تا پایان فروردین ماه

سرهنگ تزار رئیس مرکز صدور گواهینامه راهور ناجا گفت: برای ثبت نام در آموزشگاه های راهنمایی و رانندگی شهریه ای که باید پرداخت کرد در شهر تهران 580 هزار تومان است که البته در سایر شهرها این مبلغ متفاوت است.

تمدید اعتبارهای آرم های طرح ترافیک 95 تا پایان فروردین ماه