پرسپولیس دربی را برد

Posted by

تمرینات استقلال پشت درهای بسته

دومین دربی فصل میان نوجوانان سرخابی به میزبان پرسپولیسی ها برگزار شد.

تمرینات استقلال پشت درهای بسته