رضایت حال زائران اربعین یکی از مهمترین دغدغه‌های ما محسوب می‌شود

Posted by

تنش میان عربستان و عراق بر سر فرماندهی قاسم سلیمانی

دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی تصریح کرد: رضایت حال زائران اربعین یکی از مهمترین دغدغه‌های ما محسوب می‌شود و به همین سبب با برخی رفتارهای اینچنینی برخورد جدی می‌شود.

تنش میان عربستان و عراق بر سر فرماندهی قاسم سلیمانی