استقبال از بهار با پاکسازی تخت‌‌جمشید

Posted by

تهران پایتخت می‌ماند یا نه؟

بیش از 150 نفر از قشرهای مختلف مردم، جامعه محلی، سمن‌ها و هنرمندان در پاک‌سازی محور ورودی تخت‌جمشید، بوستان پردیس و محوطه میراث جهانی تخت‌جمشید مشارکت کردند. مسعود رضایی‌منفرد، مدیر پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید، در این مراسم، با تأکید بر تقویت مشارکت‌های عمومی و اهمیت جذب مشارکت مردمی در امور مربوط به پایگاه‌ها و نیز با ضروری خواندن فرهنگ‌سازی لازم در ترغیب جامعه محلی، سمن‌ها و بخش خصوصی در تعاملات مربوط به حفاظت و نگه‌داری خودجوش آثار ارزشمند جهانی و ملی، گفت: «بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های غیردولتی از اولویت‌های سازمان میراث‌فرهنگی است و ما نیز در این زمینه تلاش خواهیم کرد.»

او سال 96 را سال پُرکار پروژه‌های عمرانی برای تخت‌جمشید دانست و سامان‌دهی محور ورودی تخت‌جمشید را از اولویت برنامه‌های این پایگاه جهانی برشمرد. مدیر پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید افزود: «پارسه متعلق به همه مردم، و میراث و دارایی همین مردم است و همین مشارکت پرشور و فعال گروهای مختلف مردمی در برگزاری مراسم پاک‌سازی محوطه پایگاه‌های میراث جهانی و میراث‌فرهنگی در تخت‌جمشید نشان داد که فرهنگ حفظ و پاکیزه نگاه‌داشتن اماکن تاریخی درحالِ نهادینه شدن است، امری که پسندیده، ستودنی است.» شرکت‌کنندگان، در پایان این مراسم، لوح نام‌گذاری بیستم اسفندماه به‌عنوان «روز پاک‌سازی محوطه‌های میراث جهانی و میراث فرهنگی» را امضا و پیام‌های خود را در آن ثبت کردند.

تهران پایتخت می‌ماند یا نه؟