کار دفاتر پیشخوان دولت بیشتر می شود

Posted by

توئیت ترامپ درباره ایران و اسرائیل/قوی بمان!

بهروز انتظاری تصریح کرد: حداقل 14 خدمت برای برونسپاری خدمات صندوق بازنشستگی مانند ثبت‌نام تورهای مسافرتی، تأیید هزینه‌های عصا و عینک و همچنین ثبت‌نام دریافت وام در این دفاتر پیش‌بینی شده است که هم‌اکنون مشاهده و چاپ فیش حقوقی، احکام بازنشستگی در آن انجام می‌گیرد.

توئیت ترامپ درباره ایران و اسرائیل/قوی بمان!