“فرح آباد” نمادی از آثار باقیمانده صفویان در دیار تبرستان+تصاویر

Posted by

توافق ناگوار با ایران، پایان دوستی اوباما با اسرائیل بود

شهر قدیمی فرح آباد در جوار ساحل زیبای ساری، دارای بنای تاریخی مربوط به عصر صفویان بوده که چشم نواز برای گردشگران خواهد بود.

توافق ناگوار با ایران، پایان دوستی اوباما با اسرائیل بود