افراد رد صلاحیت شده تنها اصولگرایان را شامل نمی شوند

Posted by

توت فرنگی از پیشرفت سرطان سینه پیشگیری می کند

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه ” افراد رد صلاحیت شده تنها اصولگرایان را شامل نمی شوند” تصریح کرد: در بین لیست اعلامی، چهره های اصلاح طلب نیز دیده می‌شود و این‌طور نیست که تنها اصولگرایان رد صلاحیت شده باشند.

توت فرنگی از پیشرفت سرطان سینه پیشگیری می کند