یکپارچگی ایرانیان مقابل آمریکا پس از تحریم‌های جدید

Posted by

توزیع تخم مرغ ارزان قیمت در میادین

آمریکایی‌ها با عهدشکنی در برجام از طریق وضع تحریم‌های جدید از یکسو، و بر نداشتن تحریم‌های هسته‌ای به صورت عملی از سوی دیگر، چهره واقعی خود مبنی بر غیر قابل اعتماد بودن را به تمامی ایرانیان با هر گرایش و سلیقه‌ای نشان دادند.

توزیع تخم مرغ ارزان قیمت در میادین