قاتل استقلال پرسپولیسی شد

Posted by

توصیه امیر کویت به سران عرب برای گفت و گو با ایران

سجاد آقایی که با نظر برانکو مدتی در تمرینات تیم بزرگسالان پرسپولیس حضور یافته بود با جلب نظر وی،مجوز ادامه حضور در تمرین سرخپوشان را دریافت کرد.

توصیه امیر کویت به سران عرب برای گفت و گو با ایران