چشم انداز زیبای خلیج فارس/گزارش تصویری

Posted by

توصیه انتخاباتی رحیم صفوی به مردم

خلیج فارس با بیش از 1500 کیلومتر مرز طولی در کرانه جنوبی ایران واقع است و زیبایی های زیادی را در خود جای داده است. کرانه شمالی خلیج فارس با برخورداری از ساحل مرجانی، صخره ای و ماسه ای در کنار درختان حرا زیبایی این آبراه را دوچندان کرده است.

توصیه انتخاباتی رحیم صفوی به مردم