لزوم اعتماد دولت به بخش خصوصی برای رفع معضل بیکاری

Posted by

توصیه های لاغری در ماه رمضان

حسین پیرموذن تصریح کرد: در شرایط حاضر رکود و بیکاری از دو سو، اقتصاد و جامعه را با مشکلاتی مواجه کرده است که کلید حل هر دو در تقویت بخش خصوصی است. اگر بخش خصوصی قدرتمند شود، هم می‌تواند مشکلات بیکاری را رفع کند و هم تولید صادرات محور و رقابت‌پذیر داشته باشد؛ اما برای رسیدن به این اهداف باید رویه‌های ضدتوسعه‌ای کنار گذاشته شود.

توصیه های لاغری در ماه رمضان