صادرات نفت ایران به ترکیه بیش از دو برابر شد

Posted by

توصیۀ امام باقر(ع) برای عصر غیبت

گولاتوری بازار انرژی ترکیه اعلام کرد، واردات نفت این کشور از ایران در ژانویه 20177 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از دو برابر شده است.

توصیۀ امام باقر(ع) برای عصر غیبت