پایش شبانه‌روزی آسمان کشور از مهمترین فعالیت‌های نیروهای مسلح در سال ۹۵ بود

Posted by

توضیحات وزیر کشور درباره تمهیدات اتخاذ شده برای برگزاری انتخاباتی

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، تقویت توان و آمادگی‌های دفاعی و هجومی و مراقبت و پایش شبانه‌روزی از آسمان کشور را از مهمترین اقدامات و فعالیت‌های نیروهای مسلح در سال گذشته دانست.

توضیحات وزیر کشور درباره تمهیدات اتخاذ شده برای برگزاری انتخاباتی