واکنش محمد موسوی به محبوبیتش میان مردم

Posted by

توضیحات کاپیتان نفت درباره اعتراض های کمالوند به داوری

موسوی درباره محبوبیتش بین مردم اظهار داشت: مردم همیشه به ما لطف زیادی داشته اند. از روز اولی که وارد اردبیل شدیم، خیلی از مردم عزیز این شهر را دیدیم که برای استقبال از تیم ملی آمده بودند که این موضوع باعث قوت قلب ما می شود.

توضیحات کاپیتان نفت درباره اعتراض های کمالوند به داوری