وقوع گاز گرفتگی در یک مجتمع ۲۰ واحدی در تهران

Posted by

توقف فروش مجوز طرح ترافیک تا اطلاع ثانوی

حادثه گازگرفتگی در یک ساختمان واقع در بزرگراه رسالت، خیابان دبستان به وقوع پیوست.

توقف فروش مجوز طرح ترافیک تا اطلاع ثانوی