استفاده از گاز سارین در حمله شیمایی در ادلب

Posted by

تولید فیلم آموزشی برای زنگ ورزش دانش آموزان

رئیس سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی اعلام کرد: نتایج آزمایش‌ها نشان دهنده استفاده از گاز سارین یا ماده‌ای مشابه آن است.

تولید فیلم آموزشی برای زنگ ورزش دانش آموزان